Last-World
Podmienky používania a pravidlá hry

Registrovaním, prihlásením a používaním stránok last-world.cz súhlasíte s pravidlami nižšie

Administrátori hry

- Členovia tímu sú nami vybrané osoby, ktoré majú svoje úlohy a pravidlá, ktoré musia dodržiavať.

Registrácia, herný účet

- Pri registrácii musíte splniť všetky požiadavky, ktoré sú pri registrácí vypísané.
- Údaje nesmú byť nevhodné, či sú vhodné rozhoduje systém a administrátor
- Môžete vlastniť neobmedzené množstvo účtov
- Po prihlásení máte možnosť dobiť si hernú menu a za ňu si zakúpiť vylepšenia v obchode ktoré dostanete do hry. Všetky finančné príspevky sú brané ako dar na prevádzku servera a sú nevratné.
- Je zakázané spamovať
- Je zakázané poškodzovať dobré meno servera, vymýšľať alebo klamať o nepravdivých udalostiach (uvádzať nepresné informácie)
- V prípade porušenia pravidiel alebo úvahy administrátora. Vám môžeme úćet zablokovať (aj bez udania dôvodu)
- Hráč môže vymieňať predmety s ostatnými hráčmi, ale zaväzuje sa tým, že v prípade straty vecí za nich administrátori neručia a tieto problémy riešiť nebudú.
- Je hráčovou povinnosťou používať dosť silné heslo, ktoré nikomu nezdelí. V prípade krádeže herných predmetov za stratu vecí administrátori neručia a tieto problémy neriešia.
- Hráč nesmie nadávať do rodinných príslušníkov, či hrubo urážať hráčov.
- Hráč nesmie poburovať server na sociálnej sieti, kde server nesie meno "Last-World".
- Je zakázané propagovať iné konkurenčné herné servery v hre (chat, pm)
- Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje a je brána ako porušenie pravidiel s ktorými hráč súhlasí pri registrácii na last-world.cz
- Porušením pravidiel môže byť hráč náležite potrestaný

Dobíjanie hernej meny a možnosť zakúpenia predmetov

- Na last-world.cz máte možnosť zakúpiť si hernú menu, za ktorú si možno zakúpiť v obchode vylepšenia / predmety do hry.
- Dobíjanie hernej meny na hernom serveri Last-World je úplne dobrovoľné a je brané ako dar. Dar je nevratný a každý hráč, ktorý tento dar zašle ho zasiela dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku vytvoreného na jeho osobu.
- Po zakúpení predmetu nie je možné navrátenie hernej meny (ani za výmenu predmetu)
- Pokiaľ nastane problém že Vám herná mena nebude pripísaná, kontaktujte našu podporu.
- Všetky predmety v hre, predmety na webe, používateľské účty, postavy, virtuálne meny (herné a prémiové, yangy) sú majetkom prevádzkovateľa, registráciou a používaním týchto prostriedkov súhlasíte s Pravidlami a ste si vedomý že vám tieto Virtuálne statky prepožičiava Prevádzkovateľ.

Herný klient, aktualizácie, aplikácie tretích strán

- Last-World možno hrať iba z našeho klientu
- Je Vašou povinnosťou spúšťať hru len cez Patcher, ktorý zaisťuje najnovšiu verziu hry a je súčasťou herného klientu
- Je zakázané a prísne trestané používanie aplikácií tretích strán (M2Bob, Switchbot a pod.)
- Naša aplikácia nesmie byť nijako upravovaná / modifikovaná, v prípade zistenia Vám bude zablokovaný prístup na váš herný účet

Podpora / Support

- V prípade že potrebujete pomôcť, kontaktujte nás pomocou Podpory (alebo do správ na našej facebookovej stránke - fb.com/LastWorldOfficial) a pokúsime sa Vám pomôcť ak je to možné.

Dodatok k pravidlám pre administrátorov

- Členovia tímu nesmú hráča ponižovať, urážať alebo zastrašovať
- Každý z členov tímu je povinný byť aktívny na serveri aspoň 120 minút herného času každý deň (výnimka dohováraním)
- V prípade že člen tímu nebude mať možnosť splniť svoj denný limit, musí sa dopredu hlásiť členovi zastupujúci inštanciu LGM alebo SGM alebo samotného majiteľa serveru
- Členovia tímu musia spĺňať účasť na porade z mesačného hľadiska aspoň 50%
- Členovia tímu vo svojej pracovnej dobe musia dohliadať na hráčov, či neporušujú pravidlá a pomáhať im s otázkami a problémami
- Členovia tímu majú striktne zakázané bojovať s hráčmi
- Členovia tímu majú striktne zakázané vyjadrovať sa nevhodne alebo vulgárne
- Členovia tímu musia väčšinu svojho času tráviť v invisible móde (neviditeľnosti) (výnimka - eventy, tabuľka administrátorov)
- Členovia tímu musia reagovať na situácie (kontroly hráčov, reakcie na otázky) v adekvátnom čase
- Členovia tímu môžu použiť komunikačné prostriedky (verejný chat hry, privátne chat hráčov, upozornenie)
- Členovia tímu obmedzujú kontakt s hráčmi
- Členovia tímu nemôžu vytvárať eventy bez dovolenia inštancie LGM a vyšší (výnimka harmonogram eventov)
- Členovia tímu udeľujú časové blokácie iba po konzultácii s inštanciou SGM alebo vyššou
- Členovia tímu môžu vlastniť herné účty avšak svojou identitu (alebo identitu kolegov) neoznamujú ostatným hráčom (v prípade zistenia bude situácia prerokovaná s inštancií LGM alebo SGM a vyšší)
- Členovia tímu nesmú zneužívať svoje právomoci
- Členovia tímu nesmú zvýhodňovať alebo znevýhodňovať hráčov
- Členovia tímu nemajú nárok na akékoľvek odmeny a svoju prácu robia pre server úplne dobrovoľne

Dodatok k našim partnerom

- Partneri majú povinnosť vytvárať propagáciu (videa a pod.) Aspoň 1x každý týždeň (výnimka dohovorom)
- Partneri majú zakázané vymieňať / predávať / dávať predmety, ktoré získali za účelom propagácie
- Partneri majú zakázané vymieňať / predávať / dávať (či zdieľať svoje prihlasovacie údaje) svoj účet kde je aktívna partnerstvo - last-world.cz zaistí partnerom tag pred meno ([YT], [TW], [Twitch]) - last-world.cz zaistí bonus novým užívateľom privedených partnermi vo forme +24 hodín prémiového účtu - last-world.cz zaistí prémiový účet, výhody v podobe petov, jazdeckých zvierat a podobne partnerom zadarmo po celú dobu spolupráce v prípade porušenia si nárokujeme partnera potrestať alebo zrušiť partnerstvo

Na stiahnutie
Item-Shop
Najlepší hráči
#
Meno
LvL
1
180
5
177